గ్రూప్‌ I - గ్రూప్‌ II


గమనిక:గ్రూప్ II కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారు కూడా గ్రూప్ I కి సంబంధించిన మెటీరియల్ వాడుకోవలసిందిగా కోరుతున్నాను.

గ్రూప్‌ II
·                     గ్రూప్-2 గెలవండిలా.....
గ్రూప్‌ I


     ప్రిలిమినరీ

మెయిన్స్
·                      దశ..  దిశ?
·                     సమీకరణే సగం విజయం
·                     గ్రూప్ I సక్సెస్ ప్లాన్
·                     Group I Mains Guidance


గ్రూప్‌ 1 - పేపర్ I - జెనరల్ ఎస్సె

·                     భారత్.. వ్యవసాయ విధానం

పేపర్ II - హిస్టరీ,పాలిటి
  
పేపర్ III - ఎకనమీ

పేపర్ IV - సైన్స్ & టెక్నాలజీ
·                     మార్కుల చుట్టూ భూగోళం!
·                     సహజ వనరులు.. గాలినీరు
·                     జనరల్ సైన్సూ ముఖ్యమే...!

పేపర్ V - మెంటల్ ఎబిలిటీస్